Due Diligence

DUE DILIGENCE

No corris riscos innecessaris davant la compra d’un negoci, empresa o una fusió d’empreses.

Realitzarem una revisió integral de la situació de l’empresa .

El nostre servei va des de la validació legal de l’estructura societària i mercantil del negoci a vendre o a comprar, passant per la validació de contingències o passius fiscals i laborals o la valoració del lloc de treball i estructura organitzativa de la societat.

Ajudarem al comprador a reduir el risc aportant major claredat sobre el negoci i detectant possibles passius ocults o contingències fiscals, mercantils, laborals. Trobar els punts dèbils permetrà ajustar el preu de compra i minimitzar el risc de l’operació.